Telefon: +46 8 463 23 00

PÅGÅENDE UPPDRAG

ANLITA OSS

NYHETER

2016-11-16

Två nya konsulenter till Filminstitutet

Stort grattis önskar vi vår kund Svenska Filminstitutet som rekryterat Erika Wasserman, ny kortfilmskonsulent, och Juan Pablo Libossart, ny...

Läs hela nyheten

2016-11-8

Novare Potential

I januari i år startade Novare ett rekryterings-/bemanningsbolag för nyanlända – Novare Potential. Hitintills har 21 nyanlända rekryterats...

Läs hela nyheten

2016-10-25

Coop

Coop och Novare har under våren 2016 inlett ett samarbete inom chefs- och talangförsörjning. Coop befinner sig i en spännande utvecklingsfas och...

Läs hela nyheten

Se fler pågående uppdrag här