Telefon: +46 8 463 23 00

Våra nyheter

Johan Stark ny generalsekreterare i Svenska Basketbollförbundet

Publicerat 2017, 28 november av Rebecka Billström

Novare Propell har varit med och rekryterat Johan Stark, idag klubbdirektör för SHL-klubben Brynäs IF, som ny generalsekreterare till Svenska Basketbollförbundet. Johan Stark har arbetat både inom närings- och idrottslivet och har själv en lång bakgrund inom basketen.

-Det känns lite som att komma hem igen. Basketen finns i mitt DNA. Det är en spännande och rolig utmaning att tillsammans med teamet på SBBF få möjligheten att hjälpa till med att utveckla Svensk Basket, säger Johan Stark som tillträder i februari 2018.

Svenska Basketbollförbundet, som bildades 1952, har i uppgift att leda utvecklingen av basket i Sverige. Vision är att bli den mest tillgängliga nationalsporten och det kortsiktiga målet är att år 2020 vara den lagbollsport som växt mest i Sverige. vision är att bli den mest tillgängliga nationalsporten och det kortsiktiga målet är att år 2020 vara den lagbollsport som växt mest i Sverige.

Läs mer om Svenska Basketbollförbundet >>

 

Novaregruppen välkomnar ett nytt bolag – Novare Public

Publicerat 2017, 10 november av Rebecka Billström

Michelle Borin, som VD och grundare av Novare Public – hur skulle du beskriva det nya bolaget?
Vi tror att bara de bästa ska leda, utveckla och förvalta vår offentliga sektor! Detta ser vi som en oerhört viktig samhällsfråga och har därför startat upp Novare Public som genom Novaregruppens samlade erfarenhet, kunskap och kontaktnät ska hjälpa offentlig sektor med toppkompetens. Novare förser idag näringslivet med kvalificerade chefer och specialister, erbjuder ledarskapsutveckling och olika kompetensförsörjningstjänster. På samma sätt kommer vi erbjuda dessa tjänster men skräddarsytt till den offentliga sektorn. Behovet av kompetensförsörjning är lika stort men förutsättningarna ser annorlunda ut.

Vilka utmaningar ser du inom offentlig sektor de kommande åren?
Det är olika beroende på om det är inom statlig myndighet, kommun, landsting eller offentligt bolag men vissa utmaningar som en åldrande befolkning och behovet av att integrera nyanlända berör alla. En annan viktig fråga som alla brottas med just nu är ledarskapsutveckling och chefsförsörjning då kravet att effektivisera och producera mer under ständig förändring ökar hela tiden.

Om du ser framåt tio år – var är Novare Public då?
Då är vi den offentliga sektorns viktigaste samarbetspartner för hela kompetensförsörjningskedjan. Novare Public ska vara den främsta leverantören av kvalificerade chefer och specialister och erbjuda alla former av chefsstöd och ledarskapsutbildningar. Vi ska också genom innovativa lösningar skapa förutsättningar för att fler personer ska få möjlighet att få rätt arbete.

Varför väljer du att komma till Novare?
Novare är ett framgångsrikt företag uppbyggt av entreprenörer med en genuin mix av affärsmässighet och medmänsklighet. Jag är imponerad av Novares strävan efter jämställdhet och de innovativa insatserna som görs för mångfald och integration. Det är ett företag som verkligen bidrar med stor samhällsnytta.

Berätta mer om din bakgrund, hur ser den ut?
Jag har arbetat inom konsultbranschen sedan 1999 och fått chansen att prova olika roller. Jag började som konsult och har därefter haft en rad olika roller som konsultchef, rekryteringskonsult, kontorschef och senast affärsområdeschef. Under dessa år har jag nästan uteslutande arbetat gentemot offentlig sektor. Nu ser jag fram emot att tillsammans med kollegorna på Novare bygga upp det nya konsult- och rekryteringsbolaget som offentlig sektor har saknat.

Läs mer på Novare.se/public >>

Per Boström ny IT- och Digitaliseringchef på Skanska

Publicerat 2017, 28 september av Rebecka Billström

Novare har varit med och rekryterat Skanskas nya IT- och Digitaliseringschef Per Boström som börjar sin nya tjänst den 1 oktober 2017.

Per blev intervjuad i IDG och svarar på frågan om vad som är roligast med det nya jobbet:  Att få komma in i den fas där Skanska är nu, i det kliv man är redo att ta, där it och digitalisering ska bli en mer aktiv del av verksamheten. Skanska känns också som ett positivt och framåt företag. Utifrån alla de möten jag haft hittills tycker jag att hela organisationen andas professionalism.

Läs hela intervjun med Per Boström på IDG >>

 

Novare spanar – Business Arena Stockholm 2017

Publicerat 2017, 26 september av Rebecka Billström

En av de största nordiska mötesplatserna för beslutsfattare inom fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn är den årligt återkommande mässan Business Arena Stockholm. I år gick den av stapeln på Stockholm Waterfront Congress med över 6000 besökare och 400 talare.

Daniele Terrizzi och Christian Agneskog arbetar med rekrytering på Novare och bevakade mässan för Novares räkning.

Hur skulle ni beskriva Business Arena för någon som inte varit där tidigare?
Det är en gigantisk träffpunkt för alla som är verksamma inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Det finns få mötesplatser som lyckas samla all den här kompetensen och spännande människorna så det kändes självklart att vara på plats.

Hur var årets Business Arena?
Bra, många spännande möten och intressanta föreläsningar. Innehållet var relevant och det var svårt att välja mellan alla programpunkter. Bland annat gick vi på ett seminarium som handlade om  vad som händer med fastighetsutvecklare när handeln förändras – närbutikerna gör comeback medan citynära lägen får allt tuffare konkurrens från köpcentrum. Hur arbetar fastighetsägarna med att anpassa sig till det? Vi var också på en diskussion om den tidigare bristen på konkurrens av byggbolag.  Hur resonerar kommunerna kring att allt fler nya men mindre byggbolag får stora markanvisningar och med det nya sätt att finansiera byggen?

Vilka trender ser ni?
Digitaliseringen är ständigt närvarande, det påverkar allt fler i fastighetsbranschen och inte bara för de som är i handelssektorn utan även för allt fler i byggbranschen. Där har vi bara sett början på en stor utveckling framåt.

Vad var den största snackisen?
Många av de vi träffade återkom till stora bostadsbyggandet som sker idag. Byggs det för mycket och framför allt – byggs det för rätt målgrupper? Marknaden är lite lugnare nu och det tar vissa som ett tecken på en normalisering och andra var lite mer frågande om utvecklingen framåt.

Läs mer om programmet i sin helhet >>

Kristin Andersson ny vd för Stockholms Byggmästareförening

Publicerat 2017, 25 september av Rebecka Billström

Novare har varit med och rekryterat Kristin Andersson som ny vd för Stockholms Byggmästareförening.

I en intervju med Byggindustrin.se berättar hon om förväntningar på sina nya tjänst om hon tillträder 1 oktober:
– Jag ser fram emot att jobba med de här frågorna i ett brett perspektiv. Byggbranschens stora utmaning är att möjliggöra fler bostäder. Det förutsätter säkra arbetsplatser, bra villkor och fungerande kompetensförsörjning. Det är frågor som jag ser fram emot att jobba med framöver. (…) Jag har en lång erfarenhet av att verkställa politiska beslut och vet hur de kommunala beslutsvägarna ser ut. Den vetskapen tror jag att jag kommer att ha stor nytta av i min nya roll.

Läs hela intervjun >>

Stockholms Byggmästareförening är den lokala branschorganisationerna för bygg- och anläggningsföretag i Stockholm. Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten. Byggmästareföreningens nätverk och service öppnar möjligheter för företag av alla storlekar – tre av fyra medlemsföretag har färre än 20 anställda. Branschfrågorna drivs gemensamt med Sveriges Byggindustrier som är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen.

 

Novare startar trainee-programmet Gravitons

Publicerat 2017, 21 augusti av Rebecka Billström

Novare Human Capital har sedan starten 2001 gått från det lilla entreprenörsdrivna bolaget ägda av Investor till att etablera sig som ett av Sveriges starkaste talanghus. Vi växer ständigt, tack vare ökat behov på marknaden och genom drivna medarbetare passionerade för frågor som leder till nya initiativ och bolag inom koncernen.

Som ett led i vår fortsatta tillväxtresa inleder vi idag ett trainee-program, Gravitons, för att bidra till våra bolag och dess utveckling.

Inom ramen för programmet kommer gravitonerna att rotera på koncernens olika bolag och arbeta nära respektive VD och Novares koncernchef Fredrik Hillelson. Gravitonerna kommer att befinna sig i epicentrum av Sveriges näringsliv. Genom sitt arbete kommer de att lära känna koncernens bolag och våra kunder som sträcker sig från några av Nordens största bolag till flera spännande start-ups. De kommer vara involverade i Novares utveckling och initiera och driva olika säljprojekt inom koncernen. Programmet löper ett år med start i augusti.

De första gravitonerna är Maria Träisk som kommer från Handelshögskolan i Stockholm och Isak van der Meiden som kommer från Uppsala Universitet.

Om Novare
Novare erbjuder specialistkompetens inom området humankapital och består av ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område. Tillsammans är vi experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra. Det kan handla om att hitta rätt person till rätt plats men också om att systematiskt analysera företags kompetensbehov och långsiktigt utveckla deras medarbetare.

Som bolag är Novare starkt samhällsorienterade – vi vill vara med och bidra till positiva samhällsförändringar. Vi är entreprenöriella, innovativa samt tar tillvara på våra medarbetares initiativ för Novaregruppens fortsatta utveckling och är inte rädda för att misslyckas.

Moderbolaget Novare Human Capital AB ägs sedan november 2014 av fem personer i bolagets ledning: Fredrik Hillelson, Per-Allan Karlsson, Anders Cedermark, Anna Schauman och Per Frisk.

www.novare.se

Novare Propell önskar trevlig sommar och tackar för alla givande samarbeten under den första halvan av 2017!

Publicerat 2017, 30 juni av Rebecka Billström

Det har varit ett händelserikt första halvår här på Novare Propell. Vår nya VD, Magdalena Ihre, tillträdde i början av Q2, vi har växt med ytterligare en konsult och researcher, vi har tillsatt över 60 personer och haft cirka 700 möten med kandidater och kunder.

En stark trend som vi ser fortsatt är suget efter människor med erfarenhet av digital transformation och affärsutveckling, vilket är två områden som vi också gör fler uppdrag inom.

Vi har även lagt märket till att det blir viktigare för kandidaten vad företagen står för, d v s vilka värderingar och värdegrund har deras framtida arbetsgivare? Stämmer det överens med vad kandidaten har för egna värderingar? Men anställningsvillkor och förmåner ska inte underskattas för den delen. Läs mer på LinkedIn Talent Blog om fem vanliga uppfattningar inom rekrytering som möjligen bör ses över för en mer modern process.

Med hopp om solig och fin sommar med tid för avkoppling och reflektion!

Novare i Almedalen

Publicerat 2017, 27 juni av Rebecka Billström

Välkommen till Novares seminarier i Almedalen!

Mångfald – på riktigt
Många företag talar om vikten av mångfald idag – men hur får man till det i praktiken?
Ta del av goda exempel och möt experterna som ger dig konkreta råd om hur mångfald skapar affärsnytta och tillväxt. Har du inte möjlighet att komma? Vi kommer gärna till dig och berättar mer om oss och vår verksamhet.

När: torsdag 6 juli
Var: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Tid: 14.00-14.45 och 15.00-16.00

Bokstavsdiagnosen – den dolda superkraften, 14:00 – 14:45 
Unga människor med funktionsvariationer är en resurs som arbetsmarknaden behöver. Idag hamnar många av dessa ungdomar utanför arbetslivet innan de ens får chansen att visa vad de går för. Samtidigt pratar fler och fler företag om mångfald i sina rekryteringar. Varför vågar inte fler ge dem chansen?

Medverkande:
Delal Apak konsultchef Novare Peritos, moderator
Georgios Karpathakis grundare, Underbara ADHD
Anki Elken hållbarhetschef, Randstad Sweden
Felix Kronqvist vaktmästare genom Peritos

 

Från flyktingkris till möjligheter, 15:00 – 16:00
Hur känns det att behöva fly från sitt hemland? Och vad kan vi lära oss om livet i hemlandet? Väl framme i Sverige – hur kan vi nyttja potentialen hos de människor som kommit till hit? Personliga berättelser, konkreta exempel, tips och lärdomar kring mångfald som ger affärsnytta och tillväxt Träffa också kandidater och rekryterande uppdragsgivare ifrån Software Development Academy – en intensivutbildning för IT-utvecklare i samarbete mellan Novare Potential och KTH.

Medverkande:
Farzad Golchin moderator grundare och VD Novare Potential
Kinan Halal community manager, Novare Potential
Johan Stålnacke Head of Mobile Solutions, XLENT Consulting Group
Aiham Alkaseer Novare Potential konsult, XLENT Consulting Group
Lana Barikhan Novare Potential konsult, EVRY
Shubha Rao Novare Potential konsult, Hermes Medical Solutions

 

Medverkan i andra seminarium
Fredrik Hillelson, vd Novare, medverkar i ett seminarium anordnat av Trygghetsrådet – ”Läget på arbetsmarknaden – så många svenskar vill byta jobb”. Läs mer om seminariet >> 

Farzad Golchin, vd Novare Potential, medverkar i ett seminariet ”Vilken kommunikation krävs för lyckad integration?” anordnat av Nowa Kommunikation, Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion, Sveriges Marknadsförbund, KIMM/Wise Professionals. Läs mer om seminariet >>

Vd-ersättningarna ökade med 5,3 procent och blir mer långsiktiga enligt Novares rapport På tal om lön för 2016

Publicerat 2017, 24 maj av Rebecka Billström

Konsultbolaget Novare Pay Consulting har för andra året kartlagt ersättningarna till ledande befattningshavare i 292 bolag på Nasdaq Stockholmsbörsen. Medianen för totala ersättningen till Vd var 5,8 miljoner kronor för helåret 2016, en ökning med 5,3 procent jämfört med 2015. De senaste tre åren har Vd-ersättningen ökat med totalt 22,7 procent eller 1,1 miljoner kronor.

Snabba fakta Vd-löner och ersättningar

  • Totalersättningen har ökat snabbast för Vd:ar i Large Cap bolag, + 6,3 procent (0,9 miljoner kronor) Medianen för totalersättning var 14,4 miljoner kronor under 2016. Totalersättningen inkluderar grundlön, årlig rörlig lön, aktieprogram, förmåner och pension.
  • Under 2017 års stämmosäsong beslutade mer än hälften av samtliga börsbolag om att introducera ett nytt aktie- eller teckningsoptionsprogram.
  • För Vd:ar i de allra största bolagen, OMXS30, utgjorde aktieprogram i genomsnitt 27 procent av totalersättningen. Totalt ökade antalet nyintroducerade lönebeskattade aktieprogram med 40 procent.
  • Den vanligaste formen av aktiebaserade program är kapitalbeskattade enligt nuvarande skatteregler för teckningsoptionsprogram.
  • Kvinnliga Vd:ar hade cirka 30 procent lägre ersättning än manliga Vd:ar vilket delvis förklaras av att kvinnor är Vd:ar i mindre bolag jämfört med männen. Andelen kvinnliga Vd:ar ökade med mindre än en procentenhet under 2016 från 5,6 till 6,3 procent idag. En fortsatt positiv trend håller dock i sig vad gäller jämställdheten i börsbolagens styrelser.

”Vd-ersättningarna fortsätter att öka och ökade med 5,3 procent under 2016. Medianen för ersättningar till börs-Vd:ar var 5,8 miljoner kronor för verksamhetsåret 2016. Det är intressant att se att den andel av ersättningen som utgörs av aktiebaserade program har mer än dubblerats de senaste fem åren. Det är en trend som jag tror att vi kommer att fortsätta se framöver. På årsstämmorna i vår har hälften av alla börsbolag beslutat om nya aktiebaserade ersättningsprogram”, säger Erika Andersson, Vd Novare Pay Consulting.

”Tjänstepensionen är en stor och viktig andel av den totala ersättningen för börs Vd:ar och ledande tjänstemän. För börsens Vd:ar uppgick andelen tjänstepension i median till 17,4 procent av den totala ersättningen eller 30 procent av grundlönen . Vi kan konstatera att börsens Vd:ar har en betydande andel av sin totala ersättning som tjänstepension vilket bör kommuniceras tydligare”, säger Andreas Lauritzen, delägare Novare Pay Consulting.

Rapporten i media:

https://www.svd.se/dramatiskt-lonegap-mellan-manlig-och-kvinnlig-bors-vd/om/lonegapet-pa-vd-posterna

https://www.svd.se/en-miljon-i-paokt-for-en-vanlig-bors-vd/om/lonegapet-pa-vd-posterna

Presentation av rapporten kommer att ske vid Novare Pay Consultings seminarium den 15 juni 2017. För mer information, vänligen kontakta:

Erika Andersson, Vd och delägare, Novare Pay & Pension Consulting, telefon +46 735 165 387 E-post: erika.andersson@novare.se

Andreas Lauritzen, delägare, Novare Pay & Pension Consulting, telefon +46 706 766 775 E-post: andreas.lauritzen@novare.se

Glad Påsk!

Publicerat 2017, 13 april av Rebecka Billström

Vi söker en Rekryteringskonsult till det växande finans- och ekonomiteamet!

Publicerat 2017, 17 mars av Rebecka Billström

logo-18004-15f3Året har börjat bra och vi har höga ambitioner även långsiktigt. Därför vill vi nu stärka upp vårt team inom Finans och Ekonomi med en Rekryteringskonsult.
Våra kunder är välkända och spännande företag, såsom iZettle, Systembolaget, H&M, SAS, EQT, Svenska Filminstitutet, Com Hem och Bambora för att nämna några.
Som rekryteringskonsult hos oss ansvarar du för hela processen från start till mål, inklusive försäljning och kundansvar.

Hos oss kommer du varken vara sysslolös eller ha tråkigt. Det garanterar vi!

Ansök här!

 

 

 

Magdalena Ihre blir ny VD på Novare Propell

Publicerat 2017, 7 mars av Rebecka Billström

Magdalena-Ihre-2017

Det är en trogen ”Novarit” – nämligen Magdalena Ihre – som nu tar steget över till att leda vår mycket viktiga rekryteringsverksamhet med fokus på mellanchefer och specialister. Magdalena har nyligen kommit tillbaka till Sverige efter tre års äventyr med familjen i Singapore, där Magdalenas man Christian drivit upp LynxEyes Asienverksamhet. Sedan Magdalena kom tillbaka har hon arbetat på Novare Leadership Academy, framförallt med att driva deras omvända mentorprogram Ahead. Innan hon åkte iväg till Singapore 2013 var Magdalena senior konsult på Novare Executive Search, där hon anställdes 2007.

Vi är mycket glada över att Magdalena tar stafettpinnen från Anna Malmström och vill leda Novare Propell vidare mot nya framgångar. Teamet på Propell har tillsammans med Anna tagit bolaget långt och de kommer med sin rutin och sin starka kultur se till att den resan fortsätter, nu med Magdalena vid rodret. Anna Malmström kommer efter tio år på Novare Propell, varav fem år som VD, vara kvar inom Novare och arbeta med kundrelationer och affärsutveckling på Novare Potential.
www. novarepotential.se

”Novare Propell har de senaste åren utvecklat sitt erbjudande i takt med både ökade krav och framförallt möjligheter som finns på marknaden. Våra konsulter och researchers arbetar branchnischat och tillsammans träffar vi över 2000 kandidater per år. Det ger oss en unik inblick i kandidatresan som våra kunder uppskattar mycket. Propell kommer alltid vara det rekryteringsbolag som ”bygger bolag”, med erfarenhet från att starta fler organisationer från scratch, samtidigt som vi har en känsla för den viktiga matchningen mellan kund och kandidat. Jag ser med stor glädje och lyckönskan fram emot att beskåda Novare Propells framtida utveckling!”, hälsar Anna Malmström.

Magdalena tillträder som VD i början av Q2 2017.

Varmt välkommen tillbaka till rekryteringsvärlden Magdalena!