Telefon: +46 8 463 23 00

Våra nyheter

Novare startar trainee-programmet Gravitons

Publicerat 2017, 21 augusti av Rebecka Billström

Novare Human Capital har sedan starten 2001 gått från det lilla entreprenörsdrivna bolaget ägda av Investor till att etablera sig som ett av Sveriges starkaste talanghus. Vi växer ständigt, tack vare ökat behov på marknaden och genom drivna medarbetare passionerade för frågor som leder till nya initiativ och bolag inom koncernen.

Som ett led i vår fortsatta tillväxtresa inleder vi idag ett trainee-program, Gravitons, för att bidra till våra bolag och dess utveckling.

Inom ramen för programmet kommer gravitonerna att rotera på koncernens olika bolag och arbeta nära respektive VD och Novares koncernchef Fredrik Hillelson. Gravitonerna kommer att befinna sig i epicentrum av Sveriges näringsliv. Genom sitt arbete kommer de att lära känna koncernens bolag och våra kunder som sträcker sig från några av Nordens största bolag till flera spännande start-ups. De kommer vara involverade i Novares utveckling och initiera och driva olika säljprojekt inom koncernen. Programmet löper ett år med start i augusti.

De första gravitonerna är Maria Träisk som kommer från Handelshögskolan i Stockholm och Isak van der Meiden som kommer från Uppsala Universitet.

Om Novare
Novare erbjuder specialistkompetens inom området humankapital och består av ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område. Tillsammans är vi experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra. Det kan handla om att hitta rätt person till rätt plats men också om att systematiskt analysera företags kompetensbehov och långsiktigt utveckla deras medarbetare.

Som bolag är Novare starkt samhällsorienterade – vi vill vara med och bidra till positiva samhällsförändringar. Vi är entreprenöriella, innovativa samt tar tillvara på våra medarbetares initiativ för Novaregruppens fortsatta utveckling och är inte rädda för att misslyckas.

Moderbolaget Novare Human Capital AB ägs sedan november 2014 av fem personer i bolagets ledning: Fredrik Hillelson, Per-Allan Karlsson, Anders Cedermark, Anna Schauman och Per Frisk.

www.novare.se

Novare Propell önskar trevlig sommar och tackar för alla givande samarbeten under den första halvan av 2017!

Publicerat 2017, 30 juni av Rebecka Billström

Det har varit ett händelserikt första halvår här på Novare Propell. Vår nya VD, Magdalena Ihre, tillträdde i början av Q2, vi har växt med ytterligare en konsult och researcher, vi har tillsatt över 60 personer och haft cirka 700 möten med kandidater och kunder.

En stark trend som vi ser fortsatt är suget efter människor med erfarenhet av digital transformation och affärsutveckling, vilket är två områden som vi också gör fler uppdrag inom.

Vi har även lagt märket till att det blir viktigare för kandidaten vad företagen står för, d v s vilka värderingar och värdegrund har deras framtida arbetsgivare? Stämmer det överens med vad kandidaten har för egna värderingar? Men anställningsvillkor och förmåner ska inte underskattas för den delen. Läs mer på LinkedIn Talent Blog om fem vanliga uppfattningar inom rekrytering som möjligen bör ses över för en mer modern process.

Med hopp om solig och fin sommar med tid för avkoppling och reflektion!

Novare i Almedalen

Publicerat 2017, 27 juni av Rebecka Billström

Välkommen till Novares seminarier i Almedalen!

Mångfald – på riktigt
Många företag talar om vikten av mångfald idag – men hur får man till det i praktiken?
Ta del av goda exempel och möt experterna som ger dig konkreta råd om hur mångfald skapar affärsnytta och tillväxt. Har du inte möjlighet att komma? Vi kommer gärna till dig och berättar mer om oss och vår verksamhet.

När: torsdag 6 juli
Var: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Tid: 14.00-14.45 och 15.00-16.00

Bokstavsdiagnosen – den dolda superkraften, 14:00 – 14:45 
Unga människor med funktionsvariationer är en resurs som arbetsmarknaden behöver. Idag hamnar många av dessa ungdomar utanför arbetslivet innan de ens får chansen att visa vad de går för. Samtidigt pratar fler och fler företag om mångfald i sina rekryteringar. Varför vågar inte fler ge dem chansen?

Medverkande:
Delal Apak konsultchef Novare Peritos, moderator
Georgios Karpathakis grundare, Underbara ADHD
Anki Elken hållbarhetschef, Randstad Sweden
Felix Kronqvist vaktmästare genom Peritos

 

Från flyktingkris till möjligheter, 15:00 – 16:00
Hur känns det att behöva fly från sitt hemland? Och vad kan vi lära oss om livet i hemlandet? Väl framme i Sverige – hur kan vi nyttja potentialen hos de människor som kommit till hit? Personliga berättelser, konkreta exempel, tips och lärdomar kring mångfald som ger affärsnytta och tillväxt Träffa också kandidater och rekryterande uppdragsgivare ifrån Software Development Academy – en intensivutbildning för IT-utvecklare i samarbete mellan Novare Potential och KTH.

Medverkande:
Farzad Golchin moderator grundare och VD Novare Potential
Kinan Halal community manager, Novare Potential
Johan Stålnacke Head of Mobile Solutions, XLENT Consulting Group
Aiham Alkaseer Novare Potential konsult, XLENT Consulting Group
Lana Barikhan Novare Potential konsult, EVRY
Shubha Rao Novare Potential konsult, Hermes Medical Solutions

 

Medverkan i andra seminarium
Fredrik Hillelson, vd Novare, medverkar i ett seminarium anordnat av Trygghetsrådet – ”Läget på arbetsmarknaden – så många svenskar vill byta jobb”. Läs mer om seminariet >> 

Farzad Golchin, vd Novare Potential, medverkar i ett seminariet ”Vilken kommunikation krävs för lyckad integration?” anordnat av Nowa Kommunikation, Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion, Sveriges Marknadsförbund, KIMM/Wise Professionals. Läs mer om seminariet >>

Vd-ersättningarna ökade med 5,3 procent och blir mer långsiktiga enligt Novares rapport På tal om lön för 2016

Publicerat 2017, 24 maj av Rebecka Billström

Konsultbolaget Novare Pay Consulting har för andra året kartlagt ersättningarna till ledande befattningshavare i 292 bolag på Nasdaq Stockholmsbörsen. Medianen för totala ersättningen till Vd var 5,8 miljoner kronor för helåret 2016, en ökning med 5,3 procent jämfört med 2015. De senaste tre åren har Vd-ersättningen ökat med totalt 22,7 procent eller 1,1 miljoner kronor.

Snabba fakta Vd-löner och ersättningar

  • Totalersättningen har ökat snabbast för Vd:ar i Large Cap bolag, + 6,3 procent (0,9 miljoner kronor) Medianen för totalersättning var 14,4 miljoner kronor under 2016. Totalersättningen inkluderar grundlön, årlig rörlig lön, aktieprogram, förmåner och pension.
  • Under 2017 års stämmosäsong beslutade mer än hälften av samtliga börsbolag om att introducera ett nytt aktie- eller teckningsoptionsprogram.
  • För Vd:ar i de allra största bolagen, OMXS30, utgjorde aktieprogram i genomsnitt 27 procent av totalersättningen. Totalt ökade antalet nyintroducerade lönebeskattade aktieprogram med 40 procent.
  • Den vanligaste formen av aktiebaserade program är kapitalbeskattade enligt nuvarande skatteregler för teckningsoptionsprogram.
  • Kvinnliga Vd:ar hade cirka 30 procent lägre ersättning än manliga Vd:ar vilket delvis förklaras av att kvinnor är Vd:ar i mindre bolag jämfört med männen. Andelen kvinnliga Vd:ar ökade med mindre än en procentenhet under 2016 från 5,6 till 6,3 procent idag. En fortsatt positiv trend håller dock i sig vad gäller jämställdheten i börsbolagens styrelser.

”Vd-ersättningarna fortsätter att öka och ökade med 5,3 procent under 2016. Medianen för ersättningar till börs-Vd:ar var 5,8 miljoner kronor för verksamhetsåret 2016. Det är intressant att se att den andel av ersättningen som utgörs av aktiebaserade program har mer än dubblerats de senaste fem åren. Det är en trend som jag tror att vi kommer att fortsätta se framöver. På årsstämmorna i vår har hälften av alla börsbolag beslutat om nya aktiebaserade ersättningsprogram”, säger Erika Andersson, Vd Novare Pay Consulting.

”Tjänstepensionen är en stor och viktig andel av den totala ersättningen för börs Vd:ar och ledande tjänstemän. För börsens Vd:ar uppgick andelen tjänstepension i median till 17,4 procent av den totala ersättningen eller 30 procent av grundlönen . Vi kan konstatera att börsens Vd:ar har en betydande andel av sin totala ersättning som tjänstepension vilket bör kommuniceras tydligare”, säger Andreas Lauritzen, delägare Novare Pay Consulting.

Rapporten i media:

https://www.svd.se/dramatiskt-lonegap-mellan-manlig-och-kvinnlig-bors-vd/om/lonegapet-pa-vd-posterna

https://www.svd.se/en-miljon-i-paokt-for-en-vanlig-bors-vd/om/lonegapet-pa-vd-posterna

Presentation av rapporten kommer att ske vid Novare Pay Consultings seminarium den 15 juni 2017. För mer information, vänligen kontakta:

Erika Andersson, Vd och delägare, Novare Pay & Pension Consulting, telefon +46 735 165 387 E-post: erika.andersson@novare.se

Andreas Lauritzen, delägare, Novare Pay & Pension Consulting, telefon +46 706 766 775 E-post: andreas.lauritzen@novare.se

Glad Påsk!

Publicerat 2017, 13 april av Rebecka Billström

Vi söker en Rekryteringskonsult till det växande finans- och ekonomiteamet!

Publicerat 2017, 17 mars av Rebecka Billström

logo-18004-15f3Året har börjat bra och vi har höga ambitioner även långsiktigt. Därför vill vi nu stärka upp vårt team inom Finans och Ekonomi med en Rekryteringskonsult.
Våra kunder är välkända och spännande företag, såsom iZettle, Systembolaget, H&M, SAS, EQT, Svenska Filminstitutet, Com Hem och Bambora för att nämna några.
Som rekryteringskonsult hos oss ansvarar du för hela processen från start till mål, inklusive försäljning och kundansvar.

Hos oss kommer du varken vara sysslolös eller ha tråkigt. Det garanterar vi!

Ansök här!

 

 

 

Magdalena Ihre blir ny VD på Novare Propell

Publicerat 2017, 7 mars av Rebecka Billström

Magdalena-Ihre-2017

Det är en trogen ”Novarit” – nämligen Magdalena Ihre – som nu tar steget över till att leda vår mycket viktiga rekryteringsverksamhet med fokus på mellanchefer och specialister. Magdalena har nyligen kommit tillbaka till Sverige efter tre års äventyr med familjen i Singapore, där Magdalenas man Christian drivit upp LynxEyes Asienverksamhet. Sedan Magdalena kom tillbaka har hon arbetat på Novare Leadership Academy, framförallt med att driva deras omvända mentorprogram Ahead. Innan hon åkte iväg till Singapore 2013 var Magdalena senior konsult på Novare Executive Search, där hon anställdes 2007.

Vi är mycket glada över att Magdalena tar stafettpinnen från Anna Malmström och vill leda Novare Propell vidare mot nya framgångar. Teamet på Propell har tillsammans med Anna tagit bolaget långt och de kommer med sin rutin och sin starka kultur se till att den resan fortsätter, nu med Magdalena vid rodret. Anna Malmström kommer efter tio år på Novare Propell, varav fem år som VD, vara kvar inom Novare och arbeta med kundrelationer och affärsutveckling på Novare Potential.
www. novarepotential.se

”Novare Propell har de senaste åren utvecklat sitt erbjudande i takt med både ökade krav och framförallt möjligheter som finns på marknaden. Våra konsulter och researchers arbetar branchnischat och tillsammans träffar vi över 2000 kandidater per år. Det ger oss en unik inblick i kandidatresan som våra kunder uppskattar mycket. Propell kommer alltid vara det rekryteringsbolag som ”bygger bolag”, med erfarenhet från att starta fler organisationer från scratch, samtidigt som vi har en känsla för den viktiga matchningen mellan kund och kandidat. Jag ser med stor glädje och lyckönskan fram emot att beskåda Novare Propells framtida utveckling!”, hälsar Anna Malmström.

Magdalena tillträder som VD i början av Q2 2017.

Varmt välkommen tillbaka till rekryteringsvärlden Magdalena!

Debattartikel i Expressen

Publicerat 2017, 15 februari av Rebecka Billström

LO

Våra kollegor Andreas Lauritzen och Gustav Sönnerberg på Novare Pay Consulting kommenterar LO:s rapport ”Makteliten”; ”När LO nu för 17:e året i rad väljer att presentera sin rapport om Makteliten uppstår återigen ett behov av att nyansera bilden. LO:s jämförelser är absurda till den grad att vi behöver vända oss till sportens värld att förstå de extrema samband de lyfter fram.” Läs hela artikeln här.

 

Ny marknadschef till Arken Zoo!

Publicerat 2017, 14 februari av Rebecka Billström

SaraArkenZoo

Vi vill gratulera Sarah Frelin Ekvall som den 28 februari tillträder rollen som Marknadschef på Arken Zoo. Sara kommer sedan tidigare från King Food AB där hon var Marketing Manager för Burger King Sweden. Dessförinnan har hon innehaft kommunikations-och PR-roller inom OBH Nordica-koncernen. Återigen, stort grattis och vi önskar all lycka till!

 

 

Fyra veckor in i utbildningen

Publicerat 2017, 10 februari av Rebecka Billström

Söker ditt företag ny kollega? Vårt systerbolag Novare Potential har tillsammans med KTH tagit fram en intensivutbildning på tre månader för nyanlända javautvecklare – Software Development Academy. Erfarna, kompetenta och drivna framtida kollegor finns tillgängliga för rekrytering efter avslutad utbildning. Kontakta Novare Potential för mer info. www.novarepotential.se

 

Software Development Academy

Publicerat 2017, 2 februari av Rebecka Billström

Ramsha Waseemuddin (t v) och Shubha Rao ska snabbutbilda sig till it-utvecklare. (Foto: Marc Femenia)

Vårt systerbolag Novare Potential arbetar med rekrytering av nyanlända och har tillsammans med KTH tagit fram en intensivutbildning för nyanlända javautvecklare – Software Development Academy. Programmet är ett så kallat accelerated learning program med 500 timmars kodning på tre månader. Efter genomförd utbildning kan deltagarna rekryteras via Novare Potential.

26 deltagare, varav hälften är kvinnor, har gallrats fram genom tester och intervjuer från över 300 sökande. Så gott som samtliga deltagare har olika examina inom IT samt erfarenhet från IT-branschen. En deltagare är kärnfysiker, en är professionell schackspelare och många har arbetslivserfarenhet ifrån namnkunniga företag.

Här kan du läsa en artikel om programmet.

Är ert företag intresserat av att rekrytera någon av de här stjärnorna? Vänligen kontakta Farzad Golchin, VD Novare Potential, för mer information kring programmet och deltagarna. www.novarepotential.se

Hemglass AB får ny VD!

Publicerat 2017, 27 januari av Rebecka Billström

Hemglas+PeterEriksson

Det är med glädje vi kan meddela att Peter Eriksson har tackat ja till att axla rollen som VD för Hemglass AB, vilken han tillträder den 10 april. Peter är idag Country Manager Sweden på Geia Food Sverige och har en bakgrund inom livsmedelsbranschen där han innehaft tunga strategiska roller, bl a på Frödinge Mejeri AB (idag Orkla Foods Sverige) och Melitta Scandinavia AB.

Stort grattis och lycka till önskar vi på Novare Propell!