Telefon: +46 8 463 23 00

Novare och Lynxeye bjöd på seminarium om disruption

Publicerat 2018, 25 januari av Rebecka Billström

Torsdagen den 25 januari bjöd Novare och Lynxeye in till frukostseminarium på temat Disruptions of  Tomorrow.

Christian Ihre från Lynxeye inledde med en tankeväckande uppgift: för 50 år sedan var medellivslängden för ett företag 35 år. Idag är medellivslängden för ett företag bara 14 år. Hur ska företag idag lyckas vara relevanta i en alltmer diversifierad omvärld?

Lynxeye har identifierat olika sätt att omdefiniera sitt bolag och bjöd under samtalet på några insikter:

Marknaden förändras – borta är tiden då man kunde bygga sitt bolag efter en specifik marknad. Idag är det svårare än någonsin att ringa in en tydlig marknad.

Konkurrensen förändras – de som tidigare var leverantörer kan idag bli konkurrenter och tidigare konkurrenter kan bli eventuella partners.

Teknologin förändras – teknikutveckling går så fort idag att dagens teknik bara blir ett andningshål i väntan på nästa tekniksprång. Detta gör det svårare att göra tunga och långsiktiga investeringar vilket kräver agila arbetsmetoder.

Tillgångarna förändras – den som har tillgångar i form av stora butiksnät eller liknande – är det en tillgång idag eller är det snarare en belastning? Idag är snarare kunddata och insikter i beteenden värda mer än fysiska tillgångar.

En annan insikt som Christian tog upp rör konsumenternas ändrade beteende:

The Creator Economy – där man tidigare skapade något som producent för någon annan att konsumera ser vi idag hur konsumenterna själva producerar tjänster och produkter. Hur bygger man en organisation som kan dra nytta av det?

Marknadsplatserna – där företag tidigare haft direktkontakt med sina kunder kommer nu istället andra plattformar in där kunden hittar hela utbudet samlat. Från att ha ägt sin kanal helt blir varumärket nu en cell bland andra. Hur bygger man sitt varumärke när man varken har kunddata eller kundkontakt?

Ett svar på ovanstående utmaningar är att fortsätta göra det man gör – men att göra det bättre, smartare och utgå från människors behov av förändring.

Ett sätt att arbeta med frågan är att utgå från människor frustrationer:

Vilka frustrationer kan vårt företag ta hand om?

I vilka frågor har vi trovärdighet och rätt förutsättningar för?

När man har svarat på ovanstående frågor tittar man över i vilket område man kan vara visionär inom och där man har ett mandat att lösa frustrationen.

Därefter tog Livia Holm från KRY vid. Livia är Country Manager för KRY, en app-baserad tjänst där man snabbt får hjälp av en läkare med sina vårdbehov. KRY är ett exempel på ett bolag som har arbetat med att lösa frustrationer och gör det på ett nytt sätt. Idag har de 250 000 kunder, 200 anställda läkare och tar hand om 1% av den svenska primärvårdens läkarbehov – och det från ett företag som startade 2015! Livia berättade hur de arbetade utifrån patienternas frustration över att bollas runt i vårdkedjan innan de får kontakt med en läkare – KRY vill istället möta patienter med snabb tillgång till kvalitativ vård på lika villkor. KRY erbjuder en ökad tillgänglighet, generösa öppettider och vård på patientens språk – idag erbjuder de över 20 språk. Ett nytt område de nu arbetar med är psykisk (o)hälsa där de erbjuder psykologhjälp via telefonen.

Livia avslutade med några trendspaningar framåt:

  • Vården kommer flytta närmare patienterna
  • Maskininlärning kommer avlasta vårdpersonal och ge patienterna bättre vård
  • Vården blir proaktiv och kommer handla mer om att förebygga skador än att ta hand om dem
  • Smart monitorering, självtester och mätning hemma gör att upp till 90% av dagens patienter kan få vård på distans.


« »