Telefon: +46 8 463 23 00

Magdalena Ihre intervjuad i Metro

Publicerat 2018, 22 maj av Rebecka Billström

Magdalena Ihre, vd för Novare Propell, gav i Metro sina bästa tips på hur man svarar på frågan om vilka ens dåliga sidor är. Enligt en undersökning som Ledarna har tagit fram vill 7 av 10 chefer veta en blivande anställds dåliga sidor.

Ur intervjun:

”Kan du lista dina svaga sidor?”, ”Vilka är dina tre sämsta egenskaper?” eller ”Kan du berätta om en utmanande situation du mött på jobbet?”. Rekryterare och chefer kan formulera frågan olika sätt, men i grund och botten handlar det om att de vill få en totalbild av kandidaten genom att mäta både styrkor och svagheter. Det menar Magdalena Ihre, vd på Novare Propell, som träffat många kandidater som är rädda för att visa sina svaga sidor och istället försöker vända dem till något positivt.

– Jag möter ofta kandidater som berättar om en svag sida men försöker formulera om den så att man egentligen kan tolka den som något bra. Det vanligaste svaret jag får är att man har dåligt tålamod eller är otålig. Det är väldigt vanligt att säga ”Jag kan vara lite snabb ibland och måste tänka på att de andra måste hänga med”.

Det bästa du kan göra när du får frågan menar Magdalena Ihre är att svara ärligt och låta bli att linda in det. Att erkänna att du har svårt för att ta kritik, är slarvig eller har ett uselt morgonhumör visar också att du har en god självinsikt.

– Det känns mer genuint när någon säger ”Jag är slarvig och därför är det bra att jag jobbar med någon med mer struktur”.

Läs hela intervjun här >>


« »