Telefon: +46 8 463 23 00

Internrevisor

Stockholm

Ditt uppdrag 

MTR:s internrevisionsfunktion är en oberoende och objektiv säkrings- och rådgivningsfunktion som syftar till att skapa värde och förbättra verksamheten. Internrevisionen är en koncernfunktion som hjälper verksamheten genom att systematiskt och strukturerat utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, intern kontroll och ledningsprocesser och arbetar bland annat med att bedöma risker, interna kontroller, etik, kvalitet och effektivitet ur ett operationellt och finansiellt perspektiv.

Arbetet som sker inom samtliga delar av den nordiska verksamheten, samt ett samarbete globalt, ger ett brett perspektiv och en mycket god inblick i koncernens olika affärsområden och koncernfunktioner.

Avdelningen rapporterar till Audit Committee samt ledningen inom MTR Nordic och som interrevisor rapporterar du till Head of Internal Audit. Globalt omfattar Internal Audit funktionen ca 40 personer.

I den här rollen kommer du att tillsammans med Head of Internal Audit (Sverige) bygga och forma det framtida arbetet med nya verktyg och rutiner.

Huvudsakliga arbetsområden

Kompetens/erfarenhet

Egenskaper

Vill du vara med och bygga ett hållbart samhälle inom kommunikationsektorn och MTR? Välkommen med din ansökan! Klicka på ”Ansök nu” och bifoga ditt CV och personliga brev. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Malmström, anna.malmstrom@novare.se eller Sardonia Omed på sardonia.omed@novare.se. Notera att vi ej tar emot ansökningar via mejl, i och med GDPR.

MTR Nordic Group består av MTR Tunnelbanan, MTR Tech, MTR Express, MTR Pendeltågen och det nordiska moderbolaget MTR Nordic.

MTR Nordic AB är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation Ltd (UK) med säte i London och ingår i den globala MTR-koncernen. Vi är ca 4800 medarbetare som ser till att mer än en miljon resor kan genomföras med tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm varje dag och att Sveriges punktligaste snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg tuffar på.

På MTR:s huvudkontor på Kungsholmen finns samtliga stabsavdelningar med cirka 200 medarbetare med undantag för MTR Express som har huvudkontor på Klarabergsgatan, detta för att ha närhet till tågen som avgår från Centralstationen.