Telefon: +46 8 463 23 00

Intern revisor

Ditt uppdrag 

MTR:s internrevisionsfunktion arbetar på uppdrag av Audit Committee som en oberoende och objektiv säkrings- och rådgivningsfunktion som syftar till att skapa värde och förbättra verksamheten. Internrevisionen är en koncernfunktion som hjälper verksamheten genom att systematiskt och strukturerat utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, intern kontroll och ledningsprocesser. Internrevisionen arbetar bland annat med att bedöma risker, interna kontroller, etik, kvalitet och effektivitet ur ett operationellt och finansiellt perspektiv. Arbetet inom samtliga delar av nordiska verksamheten, samt ett samarbete globalt ger internrevisorn ett brett perspektiv och en mångfald av olika arbetsinsatser. Du kommer att få en mycket god överblick över och förståelse för koncernens olika affärsområden och koncernfunktioner.

Avdelningen rapporterar till Audit Committee samt ledningen inom MTR Nordic. Denna tjänst som internrevisor rapporterar till Head of Internal Audit.

Globalt omfattar Internal Audit funktionen ca 40 personer. I Sverige består gruppen av Head of Internal Audit samt en intern revisor.

Huvudsakliga arbetsområden

 • Delta i planeringen av årlig internrevisionsplan som beslutas av Audit Committee
 • Fullt ansvar för att planera, utföra och rapportera revisioner i enlighet med internrevisionsplanen – revision görs både enskilt och i team
 • Identifiera, bedöma och rapportera risker och effektivitet i den interna kontrollmiljön, samt ge rekommendationer till förbättrare processer
 • Delta i särskilda utredningar och ad-hoc uppdrag från ledning och styrelse.
 • Delta i att utveckla arbetsprocesser för Internal Audit avdelningen

Kompetens/erfarenhet

 • Universitetsexamen inom relevant område
 • 3-5 års erfarenhet inom intern revision
 • Erfarenhet av att granska trafiksäkerhet inom järnväg alt. inom transport- och infrastruktursektorn
 • Arbetar obehindrat på både svenska och engelska

Egenskaper

 • Starkt affärsmannaskap och intresse för verksamheten
 • Hög integritet
 • Stark analytisk förmåga och noggrann
 • Förmåga att balansera övergripande syfte och mål med detaljfokus
 • Kommunikativ, lyhörd och relationsskapande – förmåga att bygga nätverk på alla nivåer i organisationen
 • Trivs i en organisation under utveckling där man förväntas ta en aktiv del i det ständiga förbättringsarbetet

MTR Nordic Group består av MTR Tunnelbanan, MTR Tech, MTR Express, MTR Pendeltågen och det nordiska moderbolaget MTR Nordic.

MTR Nordic AB är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation Ltd (UK) med säte i London och ingår i den globala MTR-koncernen. Vi är ca 4800 medarbetare som ser till att mer än en miljon resor kan genomföras med tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm varje dag och att Sveriges punktligaste snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg tuffar på.

På MTR:s huvudkontor på Kungsholmen finns samtliga stabsavdelningar med cirka 200 medarbetare med undantag för MTR Express som har huvudkontor på Klarabergsgatan, detta för att ha närhet till tågen som avgår från Centralstationen.

Tillbaka till jobbsidan