Telefon: +46 8 463 23 00

Filmkonsulent med ansvar för kortfilm och nya format

Filminstitutets produktionsstöd riktar sig till professionella producenter, manusförfattare och regissörer. Enheten Produktionsstöd fördelar ekonomiskt stöd till svenska produktioner av långfilm, kortfilm, dokumentärfilm samt internationella samproduktioner. Idag finns sju konsulenter. Enheten ingår i avdelningen Filmstöd tillsammans med Utlandsenheten, enheten för Distribution & Visning samt Kreativa Europa Desk.

I rollen som filmkonsulent, med ansvar för kortfilm och nya format, förvaltar du Filminstitutets uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och produktion av svensk kortfilm genom att stödja de konstnärliga och kreativa processerna. Det övergripande målet är att stödja de sökande i syfte att skapa bredd och mångfald i totalutbudet av kortfilm.Ditt uppdrag är att fördela utvecklingsstöd och föreslå produktionsstöd till värdefulla kortfilmsprojekt med potential att nå en hög konstnärlig nivå och en stor publik nationellt såväl som internationellt.  I och med den digitala utvecklingen som skapat nya publikvanor  har det korta formatet fått nya förutsättningar både vad gäller produktion och spridning. Som kortfilmskonsulent kommer du ha en nyckelroll i förhållande till utvecklingen av innehåll som är plattformsoberoende. Tjänsten är ett förordnande på 3 år med startdatum  enligt ök, med möjlighet till tidsbegränsad förlängning.  Tjänsten är placerad i Stockholm, Filmhuset (Gärdet).

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Genomföra kvalitativa, professionella helhetsvärderingar av konstnärliga, produktionsmässiga och publika aspekter, prioritera projekt i förhållande till budget och tid, samt värna om balans mellan kontinuitet och förnyelse i svensk kortfilm.
  • Säkerställa projektets kvalitativa bärkraft och ekonomiska förutsättningar. 
  • Verka för att skapa en öppen dialog med de sökande som präglas av förtroende, lyhördhet och tillit.
  • Rådgöra med den sökande om projektets styrning för att nå sin fulla potential.
  • Förmedla avslag på ett konstruktivt sätt som motiverar den sökande att fortsätta utveckla sig och sitt skapande.
  • Hålla sig orienterad om kortfilm på ett regionalt, nationellt och internationellt plan, t ex genom deltagande i seminarier, konferenser och debatter.
  • Aktivt driva innovation och utveckling som bidrar till att utveckla svensk film.
  • Representera Filminstitutet och vara dess ansikte utåt i relevanta forum. 
  • Aktivt delta i Filminstitutets interna arbete. 
  • Initiera, föreslå och driva aktiviteter inom ramen för Filminstitutets uppdrag som bidrar till att stärka den svenska filmen.

Vi söker dig som har dokumenterad kunskap om och insikt i kortfilmsproduktion och svensk filmindustri. Ytterligare erfarenhet från annan kulturell verksamhet är meriterande. Du behöver ha en utmärkt förmåga att bedöma kortfilmsprojekt och berättelser i olika format och faser,  för olika plattformar. Du har erfarenhet av att självständigt förvalta betydande mandat och uppdrag samt kunskap och förståelse för hur en statligt finansierad verksamhet arbetar och fungerar. Du har dokumenterad  kunskap och intresse för ett samhälle med digital teknik som utmanar gamla mönster, förutsättningar och beteenden. Vidare bör du ha en stark känsla för att arbeta i en organisation med många kontaktytor. Du är öppen för att utveckla konsulentrollen och dess arbetssätt för att på bästa sätt stötta innehåll som kan vara plattformsoberoende. Självklart har du också erfarenhet av och förmåga att se potentialen i projekt och upphovspersoner som befinner sig i ett tidigt skede. Du har förmåga att tänka gränsöverskridande i dess vidaste mening. Du är öppen för och stimuleras av att vi som organisation pågående arbetar med att skapa de bästa förutsättningarna för att möta en omvärld i rörelse.

Som person är du kommunikativ och bra på att formulera dig på ett respektfullt men tydligt sätt. Du behöver vara prestigelös och saklig med ett sunt förhållande till ditt professionella uppdrag.  Du har ett konsultativt och coachande förhållningssätt och drivs av att se andra utvecklas. Du har mycket god vana att strukturera och prioritera ditt arbete efter verksamhetens mål. Du är van att arbeta självständigt och ihop med andra.  Du tycker om att ta ansvar för såväl delarna som helheten och är van att organisera och strukturera det löpande arbetet. Du får energi och utmanas av att anpassa ditt arbete efter oplanerade situationer som kan uppstå när man verkar inom ett område i ständig förändring.  Vi vill att du är inkluderande, teamorienterad och bidrar positivt till ett bra samarbete inom produktionsstödsenheten, avdelningen Filmstöd och övriga avdelningar inom Filminstitutet.

Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi strävar mot en breddad representation i organisationen.

Vill du vara med och påverka framtiden för svensk kortfilm? Välkommen med din ansökan snarast! Urval och intervjuer sker i mitten av augusti. Söker gör du på www.novarepropell.se. Klicka på ”Ansök nu” och bifoga ditt CV och personliga brev. Notera att vi ej tar emot ansökningar via mail i och med GDPR. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica Fontin på jessica.fontin@novarepropell.se

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser. Läs mer på www.filminstitutet.se  

Tillbaka till jobbsidan