Telefon: +46 8 463 23 00

Projektchef

Vill du vara med och bygga framtidens Life Science center?

Då Gothenburg CoValley befinner sig i en expansionsfas har bolaget beslutats sig för att anställa en projektchef för att kunna möta den ökade efterfrågan. Som projektchef kommer du att få det ledande ansvaret i Gothenburg CoValley´s nuvarande och framtida projekt. Denna rekrytering är en nyrekrytering och en del av en process där bolaget stärker sin kompetens inom projektledning.

Som projektchef kommer du att ta helhetsansvaret för det Life Science Center som ska byggas i Mölndal utanför Göteborg. Du kommer att fungera som byggherre och beställarombud i projektet och vara delaktig vid idéstadiet där du sedan tar fullt ansvar för genom-förandet/produktionen. Arbetsuppgifterna innebär att självständigt driva processen från förstudier, projektering till produktion och färdigställande.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Som projektledare ansvarar du för att operativt projektleda och styra projektet mot uppsatta mål gentemot hyresgäster och förvaltare i samtliga aktuella delprocesser, från tidigt skede till och med genomfört byggprojekt och överlämning till förvaltning.
  • Ansvara för upphandling/avrop av erforderliga konsulter och entreprenörer samt säkerställa leveransen från dessa
  • Du ansvarar för och säkerställer att projektet följer uppställda mål avseende budget och ekonomi, tid, kvalitet
  • Tillsammans med projektör ansvarar du för att erforderliga myndighetskontakter tas och säkerställer att tillstånd erhålls och krav efterföljs

Gothenburg CoValley består av ett flexibelt och utvecklingsorienterat team som med ett stort engagemang skapar framtidens Life Science Center. Du erbjuds möjligheten att arbeta i en organisation där investeringar görs utifrån ett långsiktig och högkvalitativt perspektiv. Din affärsmässighet och förmåga att driva projekt till färdigställande kommer att vara avgörande för bolagets fortsatta framgång.

Din profil:

  • Du är utbildad civil- eller högskoleingenjör, alternativt har du skaffat dig likvärdig kompetens i arbetslivet.
  • Du har erfarenhet av att leda fastighetsprojekt i befattningar som projekt- eller projekteringsledare, projektchef, projektutvecklare eller motsvarande
  • Erfarenhet av att självständigt driva projekt
  • Erfarenhet av upphandling rörande konsulttjänster och entreprenader.
  • Goda kunskaper om byggprocessen, dess regelverk samt nyckelaktiviteterna i de olika faserna.
  • God erfarenhet av budgetansvar, ekonomisk styrning och uppföljning

Ytterligare information
Tjänsten är tillsvidare med placering i Mölndal samt på vårt huvudkontor som är baserat i Nya Hovås.

Välkommen med din ansökan! För mer information om rollen, var vänlig kontakta Christian Agneskog eller Daniele Terrizzi på 070-738 71 34 respektive 073-523 30 30.

Ett nytt Life Science Center etableras i Sverige när området kring AstraZenecas anläggning i Mölndal byggs ut till en internationell forskningsarena. Satsningen uppskattas till ca 3,5 miljarder kronor. Redan 2021 beräknas de första nya företagen och institutionerna kunna flytta in. Forskningsarenan är ett samarbete mellan NextStep och Vectura Fastigheter, i samverkan med AstraZeneca.

Tillbaka till jobbsidan