Telefon: +46 8 463 23 00

Rektor till Enskilda Gymnasiet

Enskilda Gymnasiet bedriver högstadium och gymnasium med klassiskt utformat naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program. Skolan har 520 elever och 60 medarbetare varav 45 lärare. Verksamheten bedrivs i egen fastighet på Tegnérlunden 5 i Stockholm.

Vi strävar efter att eleverna ska få bästa förutsättningar att utveckla sina kunskaper och därmed uppnå de högre kunskapskraven. Skolan ligger stadigt bland de bäst presterande skolorna i Sverige vad gäller slutbetyg för grundskolan och gymnasiet.

Som rektor ansvarar du för att leda, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån skolans värderingar, vision och mål, liksom omvärldens möjligheter och krav; ett arbete som sker tillsammans med skolans lärare. Du har det ekonomiska ansvaret och ingår i skolans styrelse.

Du är en tydlig ledare med god förmåga att engagera och utveckla dina medarbetare genom ett aktivt och coachande ledarskap.  Du får förmånen att leda en mycket kompetent lärarkår och fortsätta bygga en trivsam arbetsmiljö med högt i tak. Som rektor har du ett stort kontaktnät och rollen kräver att du är mycket bra på att samarbeta och kommunicera.

För att bli rektor vid Enskilda Gymnasiet krävs att du har gedigen erfarenhet som rektor eller likvärdig erfarenhet förvärvad från ledande befattning inom utbildningsområdet. 

För att säkerställa att skolan ligger i framkant inom kunskapsutveckling ser vi gärna att rektor har kunskap om och intresse av forskning och utveckling inom det pedagogiska området. Det är viktigt att du har digital kompetens, det vill säga är väl insatt i hur digitaliseringen påverkar kunskapskraven, de pedagogiska metoderna samt verksamhetens processer.

Rektor är en viktig kulturbärare och förväntas arbeta med skolans varumärke och marknadsföring så att skolan även fortsättningsvis attraherar ambitiösa, studiemotiverade elever och kompetenta lärare som delar skolans värderingar och vision. 

I rekryteringen samarbetar Enskilda Gymnasiet med Novare Propell. För ytterligare information, kontakta Ebba Levin(073-523 30 17, ebba.levin@novarepropell.se) eller Stéphanie Björklund (073-523 30 08, stephanie.bjorklund@novarepropell.se). Skicka din ansökan, bestående av CV och personligt brev, snarast möjligt dock senast 4 mars 2018. Ansökan skickas via www.novarepropell.se.

Enskilda Gymnasiet är en väletablerad friskola med stort engagemang. Skolan grundades 1913 och drivs av föräldrarna genom Föreningen Enskilda Gymnasiet. Tillsammans med aktiva föräldrar som delar vår syn på lärande och ordning uppnår vi våra kunskapsmål. Enskilda Gymnasiet drivs inte i vinstsyfte.

Utmärkande för Enskilda Gymnasiet är att vi fokuserar på några få principer som underlättar för inlärning: kompetenta lärare som tydligt leder undervisningen, ambitiösa elever som aktivt deltar i lärandet, arbetsro, god gemenskap, ett tillitsfullt klimat och högt satta mål. Besök enskildagymnasiet.se för ytterligare information.

Tillbaka till jobbsidan