Telefon: +46 8 463 23 00

Utbildningsansvarig till SPF Seniorerna och Studieförbundet Vuxenskolan

SPF Seniorerna och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har under många år haft ett nära samarbete när det kommer till utbildningsfrågor och många av de utbildningar som SPF Seniorernas medlemmar deltar i tillhandahålls av SV. Samarbetet sker på så väl nationell som regional och lokal nivå och bygger på gemensamt satta mål och planer. För att stärka samarbetet ytterligare vill vi nu samordna vår gemensamma utbildnings- och föreningsutveckling än tydligare.

Rollen som Utbildningsansvarig är en delvis ny tjänst och kommer att överta uppgifter från både nuvarande Utbildningsansvarig på SPF Seniorerna och från Verksamhetsutvecklaren på SV samt ha båda organisationerna som sin arbetsplats med placering i Stockholm. Rollen rapporterar till Chefen för analys och utveckling på SV. Rollen innefattar dels att initiera och sätta mål och ramar för olika utbildningar och dels att koordinera eller hålla i utbildningar själv. Du behöver därmed besitta en förmåga att kunna växla mellan både operativt och strategiskt arbete.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • Att ansvara för utbildningsinsatser inom centrala föreningsområden som t.ex. föreningsutveckling, utbildning av styrelseledamöter, SPF seniorernas ledamöter inom kommunala och landstingskommunala pensionärsråd
 • Utveckla stödet till föreningar och distrikt
 • Att genomföra presentationer om utbildningar eller material
 • Att koordinera konferenser och utbildningar och sätta ramverket för distriktskonferenser
 • Att stödja och följa upp SPF Seniorernas rekryteringsarbete
 • Att ansvara för förbundskansliets kompetensutveckling hos SPF Seniorerna
 • Att planera, budgetera, samordna, utveckla och följa upp verksamheten

Din profil:

 • Akademisk examen
 • Gedigen arbetslivserfarenhet företrädelsevis från både näringsliv och medlemsorganisation
 • Erfarenhet av utbildningsverksamhet, vuxenpedagogik och/eller kompetensutveckling
 • Erfarenhet av koordinerande-, projektledande- och administrativa roller
 • Erfarenhet av budgetarbete
 • Intresse av digitalt lärande och utveckling

Som person är du utåtriktad med en stor förmåga att bygga nätverk, etablera kontakter och vinna förtroende. För att lyckas i rollen krävs att du är pedagogisk, trygg i dig själv och en god kommunikatör i båda tal och skrift. Du har en god förmåga att prioritera, tar egna initiativ och är självgående i ditt arbete. En självklarhet är att du är strukturerad och har en väl utvecklad administrativ förmåga.

Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. SPF Seniorerna och SV samarbetar med Novare Propell i rekryteringen. Ansöker gör du via www.novarepropell.se. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Kristin Högdahl på kristin.hogdahl@novarepropell.se eller Jessica Fontin på jessica.fontin@novarepropell.se.

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som uppbär någon form av pension, oavsett ålder. SPF Seniorerna har idag cirka 265 000 medlemmar i 27 distrikt och ca 800 föreningar runt om i landet. Därmed är vi en av Sveriges största ideella organisationer. Föreningarna är vårt sociala nav och de anordnar en mängd olika aktiviteter. SPF Seniorerna har också en viktig roll som seniorers röst i samhället.

Studieförbundet Vuxenskolan är en bred och rikstäckande organisation. Vi bedriver folkbildningsaktiviteter av många olika slag runt om i hela landet. För hela tiden förbättra oss, samordna och sprida goda exempel samarbetar vi över hela landet genom nätverk och andra tidsbegränsade samarbeten. Ingen annan arrangör av studiecirklar och kurser finns på så många platser som SV. 

SPF & SV

Tillbaka till jobbsidan