Telefon: +46 8 463 23 00

Filmkonsulent med ansvar för lång spelfilm

En av Filminstitutets viktigaste uppgifter är att fördela stöd till produktion av värdefull svensk film, samt att säkerställa att den når sin publik. Filminstitutet har från och med den 1 januari 2017 nya förutsättningar för att bedriva sitt arbete. Stödgivning till produktion och spridning av film finansieras inte längre via ett filmavtal, utan genom statliga medel.

Filminstitutets produktionsstöd riktar sig i första hand till professionella producenter, manusförfattare och regissörer. Enheten Produktionsstöd fördelar ekonomiskt stöd till svenska produktioner av lång spelfilm, kortfilm, dokumentärfilm samt internationella samproduktioner. Enheten ingår i avdelningen Filmstöd tillsammans med Utlandsenheten, enheten för Distribution & Visning samt Kreativa Europa.

I rollen som filmkonsulent, med ansvar för lång spelfilm, arbetar du med att stärka den svenska filmen genom att bidra till att säkra att Filminstitutets mål för svensk film uppnås. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att fördela utvecklingsstöd och föreslå produktionsstöd till värdefulla långfilmsprojekt med potential att nå hög kvalitet och nå ut till en publik, nationellt, internationellt eller bådadera. Från och med 1 januari 2018 påbörjas implementeringen av ett reviderat stödsystem vilket är basen för hur fördelningen av stöd sker. Tjänsten är ett förordnande på tre år med startdatum 1 januari 2018 (eller enligt överenskommelse) och med möjlighet till tidsbegränsad förlängning.  Tjänsten är placerad i Stockholm, Filmhuset i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Genomföra kvalitativa, professionella helhetsvärderingar av konstnärliga, produktionsmässiga och publika aspekter, prioritera projekt i förhållande till budget och tid, samt värna om balans mellan kontinuitet och förnyelse i svensk spelfilm.
  • Säkerställa projektets kvalitativa bärkraft och ekonomiska förutsättningar. 
  • Verka för att skapa en öppen dialog med de sökande som präglas av förtroende, lyhördhet och tillit.
  • Rådgöra med den sökande om projektets möjligheter att nå sin fulla potential.
  • Kommunicera såväl avslag som eventuell fortsatt stödgivning på ett tydligt och professionellt sätt.
  • Hålla sig orienterad om film och bransch på ett regionalt, nationellt och internationellt plan, t ex genom deltagande i seminarier, konferenser, debatter och festivaler.
  • Representera Filminstitutet och vara dess ansikte utåt i relevanta forum.  
  • Aktivt delta i Filminstitutets interna arbete. 
  • Initiera, föreslå och driva aktiviteter inom ramen för Filminstitutets uppdrag som bidrar till att stärka den svenska filmen.

Vi söker dig som har dokumenterad kunskap om, och insikt i, lång spelfilmsproduktion i Sverige och Norden. Vi ser också att du har en bred yrkeserfarenhet inom svensk film- och tv-bransch. Ytterligare erfarenhet från annan kulturell verksamhet är meriterande. Du behöver ha en utmärkt förmåga att bedöma manus i förhållande till publik angelägenhet och konstnärlig kvalitet. Du har erfarenhet av, och förståelse för, en filmproduktions utmaningar och förutsättningar och du har vana att ha en övergripande funktion i större sammanhang.  Du har kunskap och förståelse för hur en statligt finansierad verksamhet arbetar och fungerar samt erfarenhet av att självständigt förvalta betydande mandat och uppdrag. Du har kunskap och intresse för publiken i ett samhälle med digital teknik som utmanar gamla mönster, förutsättningar och beteenden. Vidare bör du ha en stark känsla för att arbeta i en organisation med många kontaktytor.

Som person är du kommunikativ och bra på att formulera dig på ett respektfullt men tydligt sätt. Du behöver vara prestigelös och saklig med ett sunt förhållande till ditt professionella uppdrag.  Du har ett konsultativt och coachande förhållningssätt med mod att våga utmana din motpart på ett konstruktivt sätt. Du har mycket god vana att strukturera och prioritera ditt arbete efter verksamhetens mål. Du är van att arbeta självständigt och ihop med andra.  Du tycker om att ta ansvar för såväl delarna som helheten och är van att organisera och strukturera det löpande arbetet. Du får energi och utmanas av att anpassa ditt arbete efter oplanerade situationer som kan uppstå när man verkar inom ett område i ständig förändring.  Vi vill att du är inkluderande, teamorienterad och bidrar positivt till ett bra samarbete inom produktionsstödsenheten, avdelningen Filmstöd och övriga avdelningar inom Filminstitutet.

Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi strävar mot en breddad representation i organisationen.

Vill du vara med och påverka framtiden för svensk film? Välkommen med din ansökan snarast! Urval och intervjuer sker löpande. Söker gör du på www.novarepropell.se. Klicka på ”Ansök nu” och bifoga ditt CV och personliga brev. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica Fontin på jessica.fontin@novarepropell.se

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser. Läs mer på www.filminstitutet.se  

Tillbaka till jobbsidan