Telefon: +46 8 463 23 00

Generalsekreterare till Svenska Basketbollförbundet

Svensk basket har noterat såväl sportsliga som anseendemässiga framgångar genom åren. De sportsliga framgångarna i en av världens största idrotter yttrar sig i att vi nu har flera spelare som befinner sig på högsta internationella nivå och våra seniorlandslag har som mål att alltid nå slutspel i internationella mästerskap. När det gäller anseende i form av socialt ansvar är basket den idrott i Sverige som är mest framgångsrik, både vad gäller jämlikhet och integration, vilket fått stor uppmärksamhet. Svenska Basketbollförbundet (SBBF) utsågs även till Årets idrottsförbund år 2012. Den gemensamma visionen är ”Sveriges mest tillgängliga nationalsport” och det område som styrelsen i SBBF bedömer som mest angeläget att jobba för är därför tillväxt. Vi behöver växa för att bli starkare, och den gemensamma målsättningen är att basket ska vara den lagidrott i Sverige som växer mest fram till år 2020. http://www.basket.se/

Som Generalsekreterare blir ditt uppdrag att leda och fortsätta driva den utvecklingsresa som påbörjats inom förbundet, att aktivt jobba med vision och målstyrning utifrån förbundsstyrelsens direktiv och att lyfta svensk basket genom att få förbundskansliet, distrikt och föreningar delaktiga i utvecklingen. Du är ytterst operativt ansvarig för förbundets verksamhet, från barn- och ungdomsverksamhet, breddidrott till landslagsnivå. Du är i många sammanhang förbundets talesman och ansikte utåt i relation till beslutsfattare inom övrig idrott, politiker och näringslivsföreträdare. Generalsekreteraren ansvarar för förbundskansliets 15 medarbetare och rapporterar själv till Förbundsordföranden. Kansliet sitter i Idrottens Hus vid Skanstull, Stockholm.

I arbetsuppgifterna ingår att operativt ansvara för att organisera, leda och fördela samt följa upp kansliets arbetet. Du ansvarar för förbundets budget och verksamhetsplanering med kort- och långsiktiga mål. Rollen innebär att representera och företräda förbundet både nationellt och internationellt samt värdskap för olika evenemang. Vidare förväntas Generalsekreteraren vara den drivande parten i att marknadsföra basketen och aktivt delta i arbetet med att söka samarbetspartners och bidrag tillsammans med kansliet och styrelsen.

Vi söker dig som har gedigen chefserfarenhet, kunskap om idrottsrörelsen och erfarenhet från föreningsliv, styrelse- och/eller klubbarbete. Du har haft personal-och verksamhetsansvar samt erfarenhet av ekonomi- och budgetarbete. Du har erfarenhet av förändringsarbete, verksamhetsutveckling och av att skapa vision, mål och struktur. Vi ser helst att du har både kommersiell erfarenhet och erfarenhet av att leda en ideell organisation. Vi vill att du har en akademisk utbildning gärna inom företagsekonomi, marknadsföring och/eller organisation/HR.

Som person behöver du vara en stabil, trygg och tydlig ledare med förmåga att se och utveckla medarbetare. Du är strategisk och kan hålla ett helhetsperspektiv i frågor samtidigt som du har ett strukturerat arbetssätt med förmåga att planera, organisera och prioritera aktiviteter. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och kan hantera de olika intressegrupper som finns i form av anställda, styrelse, distrikt och föreningar. Men kanske viktigast av allt är att du är driven och engagerad med förmåga att genomföra viktiga förändringar samt inspirera och entusiasmera dina medarbetare och omgivning.

Är det här din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. Svenska Basketbollförbundet samarbetar med Novare Propell i rekryteringen. Ansöker gör du via www.novarepropell.se. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica Fontin på jessica.fontin@novarepropell.se eller Stéphanie Björklund på stephanie.bjorklund@novarepropell.se.  

Tillbaka till jobbsidan