Telefon: +46 8 463 23 00

Våra tjänster

Rekrytering

Som kund kan du anlita oss för enstaka rekryteringar eller för att bygga team. Vi har flera långsiktiga samarbeten där vi jobbar med att proaktivt förse företag med vissa typer av kompetenser. Läs mer här.

Tester och Second Opinions

Novare Propell erbjuder tester som möjliggör djupgående bedömningar av individers personlighet, ledarskap och begåvning och ökar förståelsen för kandidatens förutsättningar för att lyckas i olika roller. Vi har konsulter som är certifierade användare av högkvalitativa testverktyg från Assessio och CEB med god validitet och reliabilitet, granskade av Stiftelsen för tillämpad psykologi och godkända av DNV GL. Som kund kan du välja att testa kandidaten själv som en del av rekryteringsprocessen, vare sig du driver den själv eller tar hjälp av oss. Gör ni stora delar av rekryteringsprocessen själva? Då kan vi komma in som stöd i slutet genom att göra second opinions på era slutkandidater.

Way2Work – Handledning till individer som lämnar organisationen

Vi är proffs på rekrytering och den kunskapen kan vi även använda för att hjälpa individer vidare till ett nytt jobb. Genom ett individanpassat program får kandidaten gedigen kunskap om arbetsmarknaden, kompetenskrav till olika befattningar, hur ett bra cv och brev ska vara formulerat, var man hittar jobben samt intervjuteknik för att ge individen verktygen att snabbt kunna hitta ett nytt arbete. Konceptet vi tagit fram heter Way2Work. Processen kan skräddarsys för att passa grupper eller för att passa en enskild person och varar normalt mellan 3 till 6 månader.