Telefon: +46 8 463 23 00

Alice spanar – Svenskarna och internet, styrelserekrytering och automatiserat jordbruk

Publicerat 2018, 8 oktober av Rebecka Billström

Nu är superrapporten Svenskarna och internet äntligen släppt så det blir extra fokus på den. Utöver det så har Kaliforniens guvernör skrivit under USAs första lagförslag som ämnar att öka kvinnlig representation i styrelser och i Silicon Valley testar startups helautomatiserat jordbruk.

***

World Internet Project är ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Den svenska delen i rapporten heter Svenskarna och internet. Idag finns det i Sverige 1,1 miljon människor som aldrig eller mindre sällan använder sig av internet. Ålder är idag tydligaste sambandet till varför man inte använder internet. Dock finns det fler gemensamma faktorer än ålder på de 1,1 miljoner personer som inte använder sig av internet eller använder det mer sällan. De bor oftare på landsbygden, har lägre hushållsinkomst och är i högre grad kvinnor. Rapporten tar upp att det därför är viktigt för de personer som planerar morgondagens samhälle att ta hänsyn till flera målgrupper och inte bara målgruppen som är största användaren av internet.

Lite andra siffror från Svenskar och internet rapporten:

  • 1,5 miljoner människor i Sverige använder inte sig av mobilt bankid – varav en stor majoritet är äldre. Många tjänster ignorerar detta helt och tvingar användare att logga in med bank-id.
  • Internetanvändandet kryper lägre ner i åldrarna, idag använder 2-åringarna lika mycket internet som 4-åringarna gjorde för fyra år sedan.
  • Rapporten visar att flera män än kvinnor använder sig av Linkedin i alla åldersgrupper, förutom i åldersgruppen 26-35, där kvinnor är majoritet. I och med att fler företag förlitar sig på LinkedIn när de ska rekrytera, vad innebär det att det finns en överrepresentation av män på Linkedin för dagens och framtidens arbetsmarknad?

Läs hela rapporten här >>

****

Kaliforniens guvernör Jerry Brown skrev i veckan under ett lagförslag som kräver att stora företag, med huvudkontor i Kalifornien, måste ha minst en kvinna i sina styrelser senast nästa år, och upp till tre kvinnor 2021. Lagen är en av de första i sitt slag i USA som förespråkar utjämning av kvinnors representation i styrelser.

California is officially the first state that will try to require companies like Apple, Facebook and Alphabet to add more women to their boards >>

****

I onsdags öppnade Iron Ox, USA, sin första produktionsanläggning med vision om att helt automatisera jordbruket av sallad, från plantering till skörd. Idag finns det inte tillräckligt med arbetskraft som arbetar med jordbruk i USA. Iron Ox vill därför gå in och stötta upp med hjälp av maskiner och automatisering.

Inside Silicon Valley’s newest, most autonomous farm yet >>


« »