Telefon: +46 8 463 23 00

Officersförbundet söker en strategisk och proaktiv Kommunikationschef

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för soldater, sjömän och yrkesofficerare med en anställning i Försvarsmakten samt för den som studerar till yrkesofficer. Förbundet arbetar för att den militära personalen i Försvarsmakten ska få så bra anställningsvillkor som möjligt och vi driver våra medlemmars intressefrågor genom att aktivt medverka i de beslutprocesser som påverkar deras arbetssituation och villkor. Försvarsfrågorna ska tydliggöras och hamna högt på den politiska agendan. Kärnan i Officersförbundets verksamhet sker i officersföreningar som finns på förbanden av vilken medlemmarna får sitt vardagsnära stöd. Officersförbundet består av 31 lokala officersföreningar och har cirka 13 500 aktiva medlemmar samt 6000 medlemmar som inte längre är aktiva i tjänst. www.officersforbundet.se

Kommunikationschefen kommer ha det övergripande ansvaret för Officersförbundets kommunikation, PR, presskontakter och marknadsföringsaktiviteter. Rollen innefattar både strategiskt och operativt arbete med ansvar för att driva, strukturera och utveckla kommunikationsarbetet såväl proaktivt som reaktivt. Kommunikationschefen har budget- och planeringsansvar samt ett arbetsledande ansvar för övriga två medarbetare på kommunikationsavdelningen. Kommunikationschefen rapporterar till Förbundsdirektören och Förbundsordförande.

Vidare kommer Kommunikationschefen ansvara för att årligen ta fram samt implementera förbundets kommunikationsplan samt att uppsatta kommunikationsstrategier och definierade mål utvecklas, följs upp, utvärderas och att resultaten redovisas. Häri ingår även ansvar för utveckling av samtliga kommunikationskanaler. I rollen ingår att vara strategiskt och operativt bollplank i kommunikationsfrågor till Förbundsdirektör och Förbundsordförande samt styrelse och kansli genom exempelvis att bygga och vidmakthålla nätverk, medieträning, framtagande av kriskommunikationsplan, produktion av talepunkter och Q&A samt hantering av pressförfrågningar. Medierelationer är en viktig del i det proaktiva kommunikationsarbetet. Vidare är en viktig del av rollen att arbeta för att stärka relationen till medlemmarna genom interaktiv och strategisk medlemskommunikation där fokus ligger på rekrytering av nya medlemmar samt behålla och skapa mervärde för befintliga medlemmar.

Vi erbjuder dig att tillsammans med våra medlemmar vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga genom att skapa förståelse för vad de gör, vilka förutsättningar de behöver och deras betydelse för fred och säkerhet.

Vi söker dig som har erfarenhet av;

  •          Strategiskt kommunikationsarbete
  •          Kommunikationsarbete inom den politiska sfären
  •          Arbete med såväl intern som extern kommunikation
  •          Branding och att utveckla kommunikationskanaler
  •          Att utveckla, driva och ansvara för kommunikationsarbetet inom organisationer och företag
  •          Konsultativt arbete med stor vana att förankra beslut och förändringar internt
  •          Budskapsformulering, debattartiklar och pressmeddelande

För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har ett stort samhällsengagemang, är en van relationsbyggare, pedagogisk och intresserad av att arbeta med förändring. Du har erfarenhet av att driva frågor framåt men även av att arbeta med samverkan och dialoginriktade processer internt och externt. Du känner dig trygg i din erfarenhet och kompetens där du kan utmana din omgivning i att tänka utanför boxen.

Anställningen är vid Officersförbundets kansli på Sturegatan 15 i Stockholm där 13 medarbetare arbetar idag.

Är det här din nästa utmaning? I rekryteringen samarbetar Officersförbundet med Novare Propell. Vänligen skicka in din ansökan via www.novarepropell.se. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ebba Levin, ebba.levin@novarepropell.se, eller Stéphanie Björklund, stephanie.bjorklund@novarepropell.se

Tillbaka till jobbsidan