Telefon: +46 8 463 23 00

Musikverket söker Chef för Musikplattformen

Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till konstområdena inom scenkonsten som till alla andra intresserade.Musikverket samlar resurserna kring musikens kulturarv och ger stöd till det levande musiklivet. Unika arkiv med dokument, bilder och ljudinspelningar, en av världens största instrumentsamlingar, ett av Europas främsta musikbibliotek och studior i världsklass för elektronmusik. Musikverket är en statlig myndighet (Statens musikverk) som startade i maj 2011 inom kulturdepartementets ansvarsområde och med en rad olika verksamheter inom nyskapande och kulturarv. Viktiga fokusområden för Musikverket är barn, ungdomar, mångfald och jämställdhet. Läs mer på www.musikverket.se

Musikverket fördelar ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt som ska stärka det fria musiklivet och ge musikupplevelser av högsta kvalitet för hela Sverige. Projekten ska syfta till fördjupad konstnärlig utveckling och till att skapa relationer nationellt och internationellt. Musikplattformen är den avdelning inom Musikverket som handlägger det ekonomiska stödet och erbjuder information, sammankoppling av aktörer, rådgivning och återkoppling till beviljade projekt.


Som chef för Musikplattformen har du det övergripande ansvaret för att Musikplattformen uppfyller sina två huvudsakliga uppdrag; att handlägga fördelningen av de bidrag som Musikverket årligen delar ut till samarbetsprojekt i det fria musiklivet samt att koordinera, inspirera och ge support till beviljade projekt och verka för att det fria professionella musiklivet når ut i nya sammanhang. Du har personalansvar för enhetens medarbetare samt verksamhets- och budgetansvar. Rollen ingår i Musikverkets ledningsgrupp och rapporterar till Generaldirektören.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Övergripande ansvar för enhetens arbete med handläggning och koordinering av bidrag till projektfinansiering för det professionella fria musiklivet.
  • Verksamhetsansvar med mål och uppföljning, personalansvar samt kvalitetssäkring av arbetet.
  • Coacha medarbetarna i deras arbete och skapa goda förutsättningar för dem att lyckas.
  • Se till att enheten ständigt utvecklas och har en hög medvetenhet och kunskap kring sina arbetsområden.
  • Operativt arbete tillsammans med övriga medarbetare på enheten, dvs handläggning av bidrag, beredning av projekt och koordinering av samverkansprojekt, ca 50% av arbetstiden.
  • Samarbete med övriga verksamheter inom myndigheten samt med andra myndigheter med gemensamma beröringspunkter.
  • Företräda myndigheten i olika forum och med olika parter och driva aktuella frågor som rör bidragsgivning.
  • Främja det svenska musiklivet både nationellt och internationellt.
  • Utveckla en modern, digital och användarvänlig bidragsverksamhet.
  • Deltagande och bidragande i Musikverkets ledningsgrupp.


Vi söker dig
som har relevant högskole- eller universitetsutbildning samt flerårig erfarenhet från arbete inom statlig förvaltning med kunskap om svensk kulturpolitik, kulturlivets finansieringsvillkor och kunskap om svenska musiklivets organisationer och strukturer. Du är en erfaren och trygg ledare med erfarenhet av personalledning, verksamhets- och budgetansvar. Du har insikt i och förståelse för hur statligt finansierad verksamhet arbetar och fungerar samt erfarenhet av att självständigt förvalta betydande mandat och uppdrag. Det är meriterande om du har erfarenhet av kulturstöd och/eller har arbetat inom det fria musiklivet.

Som person behöver du vara tydlig, strukturerad och kommunikativ. I din ledarroll behöver du kunna vara både teamorienterad och stöttande samtidigt som du behöver kunna stå stadigt, visa riktning och fatta beslut. Du har lätt för att bygga relationer, skapa förtroende och samarbete mellan enheter och externt.  För att trivas i rollen bör du gilla att jobba både strategiskt och operativt.

Ansökan 
Rekryteringen sker i samarbete med Novare Propell. Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev, via www.novarepropell.se senast den 13 augusti 2017. Urval och intervjuer påbörjas efter sista ansökningsdag.Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsult Jessica Fontin på jessica.fontin@propell.se

 

Tillbaka till jobbsidan